Πολιτική Απορρήτου

| Uncategorized

Εισαγωγή

Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή και των υπηρεσιών της, αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.

Στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφεται από τους διαχειριστές του Ιστότοπου trikalinos.gr ο τρόπος χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω διαδραστικών δυνατοτήτων ή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Ιδιωτικότητας υπόκειται στην τρέχουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν έχει ισχύ για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί εκτός σύνδεσης (offline) ή δεδομένων που συλλέγουν τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από ιστοσελίδες που συνδέονται με την trikalinos.gr (για παράδειγμα μέσω links σε τρίτους), αλλά δεν ελέγχονται από αυτό.

Ως εκ τούτου ο παρών Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας Ιδιωτικότητας ή/και Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούν οι άλλοι ιστότοποι. Η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@trikalinos.gr, εάν έχετε κάποια απορία ή προβλήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και με μεγάλη χαρά θα σας βοηθήσουμε.

Η trikalinos.gr είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό του GDPR.

Περιεχόμενα

 1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
 2. Αρχές της προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε
 3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με σας
 5. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 7. Πως ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
 8. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies
 9. Πληροφορίες επικοινωνίας

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα – Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.1 ως προσωπικά δεδομένα περιγράφεται “κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Tο ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου”.

Επεξεργασία – Αντίστοιχα για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 2 νοείται: “κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή”.

Υποκείμενο Δεδομένων – ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι υπό επεξεργασία.

Παιδί – ένα φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 χρονών.
Εμείς/ εμείς  – trikalinos.gr

Αρχές προστασίας δεδομένων

Δεσμευόμαστε ότι ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής. Πάντα σεβόμαστε τα δικαιώματα σας πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα σας προσφέρουμε τις πληροφορίες που θα επεξεργαστούμε εφόσον μας το ζητήσετε.
 • Η επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό. Οι ενέργειες επεξεργασίας μας ταιριάζουν με τον σκοπό για τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέχθηκαν.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το λιγότερο δυνατόν πλήθος προσωπικών δεδομένων για κάθε σκοπό.
 • Η επεξεργασία είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν πρόκειται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας περισσότερο από όσο χρειάζεται.
 • Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων σας.
 • Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα για τα δεδομένα του υποκειμένου

Σεβόμαστε και δέσμευσή μας είναι να ικανοποιούμε στο βαθμό του εφικτού και του νόμιμου τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ/GDPR 2016/679. Ενδεικτικά το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση – έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται, ποια δεδομένα μαζεύονται, από που έχουν μαζευτεί και γιατί και από ποιόν επεξεργάζονται.
 2. Δικαίωμα στην πρόσβαση – έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μαζεύετε απο / για εσάς. Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.
 3. Δικαίωμα στην διόρθωση – έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία είναι λανθασμένα ή ανολοκλήρωτα.
 4. Δικαίωμα στην διαγραφή – σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία μας.
 5. Δικαίωμα στην απαγόρευση στην επεξεργασία – όταν είναι εφαρμόσιμο σε μερικές περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 6. Δικαίωμα στην άρνηση στην επεξεργασία – σε μερικές περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, για παράδειγμα στην περίπτωση που γίνονται απευθείας ενέργειας marketing.
 7. Δικαίωμα στην άρνηση σε αυτόματη επεξεργασία – έχετε το δικαίωμα να αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας προφίλ, και να μην είναι υποκείμενο απόφασης βασισμένο σε αυτόματη επεξεργασία. Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να το εξασκείται όταν υπάρχει ένα αποτέλεσμα της δημιουργίας προφίλ το οποίο δημιουργεί νομικές επιπτώσεις σχετικά με εσάς ή σας επηρεάζουν πάρα πολύ.
 8. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή όπως την διαβάζει η μηχανή σας (machine-readable format) ή εάν είναι εφικτό, σαν απευθείας μεταφορά από τον ένα επεξεργαστή στον άλλο.
 9. Δικαίωμα στην υποβολή ένστασης – στην περίπτωση στην οποία αρνηθούμε το αίτημα σας σύμφωνα με το δικαίωμα στην πρόσβαση, θα σας προμηθεύσουμε με την αιτιολόγηση που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπου με τον οποίο έχουμε χειριστεί το αίτημα σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 10. Δικαίωμα για βοήθεια από την εποπτική αρχή – έχετε το δικαίωμα για να ζητήσετε βοήθεια από την εποπτική αρχή για άλλες νομικές διεξόδους όπως απαίτηση για αποζημίωση.
 11. Δικαίωμα στην απόσυρση της αποδοχής – έχετε δικαίωμα να αποσύρετε οποιοδήποτε αποδοχή έχετε κάνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε

Πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας
Αυτό μπορεί να είναι το e-mail σας, το όνομα σας,  – κυρίως πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μίας υπηρεσίας ή για να βελτιωθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας.

Πληροφορίες που μαζεύουμε αυτόματα για εσάς
Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cookies και άλλα εργαλεία. Για παράδειγμα, πληροφορίες για το καλάθι αγορών σας, την IP διεύθυνση σας, το αγοραστικό παρελθόν σας (εάν υπάρχει) κλπ. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σας. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αν βλέπετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας οι ενέργειες σας μπορεί να παρακολουθούνται.

Πληροφορίες από τους συνεργάτες μας
Μαζεύουμε τις πληροφορίες από τους έμπιστους συνεργάτες μας με την επιβεβαίωση ο,τι έχουν νόμιμες βάσεις για να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με εμάς. Αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες που έχετε προσφέρει απευθείας σε αυτούς ή έχουν μαζέψει σχετικά με σας με τις νόμιμες διαδικασίες τους. Δείτε την λίστα των συνεργατών μας εδώ.

Πληροφορίες δημόσια διαθέσιμες
Μπορούμε να μαζέψουμε τις πληροφορίες για εσάς οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:

 • να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, τις προωθητικές ενέργειες, μετά από αίτημα σας και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, καθώς και την ενημέρωση σας για τις αλλαγές των υπηρεσιών μας.
 • να ενισχύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης σας
 • να εκπληρώσουμε μια υποχρέωση λόγω ενός νόμου ή συμβολαίου

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, βάση νόμιμων οδών ή με την συγκατάθεση σας.

Όταν πρόκειται να συνταχτεί ένα συμβόλαιο ή να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ενός συμβολαίου, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • για να σας πιστοποιήσουμε –  αναγνωρίσουμε,
 • για να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για πωλήσεις είτε για να σας τιμολογήσουμε.

Με βάση το νομικό ενδιαφέρον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

 • για να σας στείλουμε προσωποποιημένες προσφορές,
 • για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά και ιστορία) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται / διατίθενται,
 • για να διενεργήσουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών,

Εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει ανάλογα, θεωρούμε ότι η προσφορά υπηρεσιών την οποία είναι όμοια ή ίδια με την αγοραστική ιστορία σας / την συμπεριφορά πλοήγησης στην ιστοσελίδα είναι στα νόμιμα ενδιαφέροντα μας.

Με την συγκατάθεση σας Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ακόλουθους λόγους:

 • για να σας στείλουμε newsletters ενημέρωσης με συμβουλές και άρθρα σχετικά με τις υπηρεσίες μας
 • και καμπάνιες προσφορών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Δεδομένα σας έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε την υποχρέωση που δημιουργείται από τον Νόμο και / ή χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιλογές που προσφέρονται από τον Νόμο. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ανώνυμα τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα εκτός της Πολιτικής μας μόνο όταν είναι ανώνυμα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες με τις χρεώσεις σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς εφόσον χρειάζονται για λογιστικούς λόγους ή για υποχρεώσεις που διέπονται από το Νόμο, αλλά όχι παραπάνω από όλα αυτά.

Μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιπρόσθετες υποχρεώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατά με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί. Για να γίνει αυτό, θα σιγουρευτούμε ότι:

 • η σχέση που υπάρχει μεταξύ των σκοπών, του περιεχομένου και την φύση των Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω Επεξεργασία,
 • η περαιτέρω Επεξεργασία δεν πρόκειται να επηρεάσει τα συμφέροντα σας και
 • θα υπάρχει η κατάλληλη διασφάλιση για την Επεξεργασία.

Θα σας ενημερώσουμε για κάποια περαιτέρω Επεξεργασία και σκοπούς.

Φόρμες επικοινωνίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:

 • Να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά σε εσάς με υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, την προσφορά σε σας με προωθητικές ενέργειες κατά το αίτημα σας και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με τις υπηρεσίες, επικοινωνία και διάδραση μαζί σας, καθώς και για την ενημέρωση σας με τις αλλαγές για οποιοδήποτε υπηρεσία.
 • Να ενισχύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης σας.
 • Τα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας, προωθούνται στο email server μας και δεν αποθηκεύονται στο cms (wordpress ή οποιοδήποτε άλλο) και διατηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα, έως εκπληρωθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται κατά το αίτημα σας.

Ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με ξένους. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σε μερικές περιπτώσεις προσφέρονται σε έμπιστους συνεργάτες μας ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών ή για να ενισχυθεί η εμπειρία εξυπηρέτησης σας. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με:

Οι συνεργάτες μας που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας:

 • Κανείς

Οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες:

 • Κανείς

Συνδεόμενα Τρίτα Μέρη:

 • Google Analytics –  Για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας
 • Facebook, Twitter –  Για να μπορείτε να κάνετε κοινωνικοποίηση συγκεκριμένα στοιχεία – άρθρα από την ιστοσελίδα μας

Συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες που είναι ικανοί να διασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη ή σε Δημόσιους Φορείς όταν είμαστε Νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Μπορεί να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη εάν το έχετε επιτρέψει ή υπάρχουν νόμιμες βάσεις και λόγοι για αυτό.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.  Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων (όπως το HTTPS).

Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση (anonymising) και διαδικασία ψευδωνύμου (pseudonymising) όπου χρειάζεται. Παρακολουθούμε τα συστήματα μας για πιθανά τρωτά σημεία και επιθέσεις. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server.

Εάν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να κάνουμε για να αποτρέψουμε  μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

Εάν έχετε λογαριασμό μαζί μας, σημειώστε ότι πρέπει να κρατάτε το όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) μυστικά.

Παιδιά

Δεν σκοπεύουμε να μαζεύουμε εν γνώση μας πληροφορίες από παιδιά. Δεν στοχεύουμε παιδιά με τις υπηρεσίες μας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookies και / ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύσουμε την συμπεριφορά πελάτη, να διαχειριστούμε το site, να εντοπίσουμε τις κινήσεις των χρηστών, και για να συλλέξουμε πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτό γίνεται για να προσωποποιήσουμε και να ενισχύσουμε την εξυπηρέτηση σας και την καλή εμπειρία με εμάς.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο να βοηθήσουν τις ιστοσελίδες να λειτουργήσουν. Μόνο εμείς έχουμε πρόσβαση στα cookies που δημιουργούνται από την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies σας στο επίπεδο του browser. Επιλέγοντας να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να καθυστερήσει την χρήση μερικών ενεργειών.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω λόγους:

 • Υποχρεωτικά cookies – αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για εσάς  για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.
 • Λειτουργικά cookies – αυτά τα cookies προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο βολική και κάνουν την προσφορά των προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών δυνατή. Για παράδειγμα, μπορούν να θυμηθούν το όνομα σας και το email σε φόρμες σχολιασμών και δεν χρειάζεται να περάσετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που θα σχολιάσετε.
 • Analytics cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.
 • Διαφημιστικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συνήθως βρίσκονται στην ιστοσελίδα από διαφημιστικά δίκτυα με την συγκατάθεση του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αυτά τα  cookies θυμούνται οτι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα και αυτές τις πληροφορίες μοιράζονται με άλλους οργανισμούς όπως οι διαφημιστές. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά  cookies συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέσω των ρυθμίσεων στο browser σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε κάποια από τα cookies 3ων ημερών με την χρήση μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε το allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας. Η Google έχει την δική της  Πολιτικής Απορρήτου την οποία μπορείτε να την δείτε εδώ. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την δυνατότητα να σας εντοπίζει το Google Analytics, επισκεφτείτε το Google Analytics opt-out page.

Trikalinos Avgotaraho PSYCHE

| PRODUCTS

Trikalinos Psyche
What is this?

Natural, preservative-free product with high nutritional value. The careful and mild process of maturing the roe reveals a juicy and creamy core, the very «psyche» of the fish roe itself.

What makes Trikalinos Avgotaraho PSYCHE so special?

This delicacy has a velvety texture and subtle, but long lasting finish. From beginning to the very end, the palate is being occupied by the mighty taste of iodine. The pure and unadulterated ocean drops – sea urchin and algae- melds with the bittersweet notes of ripe grapefruit and a botanical minerality reflecting flavors of the seabed flora.

The creamy texture gives a persistent umami aftertaste to the product that will be a distinctive reminder of this deep dive into the ocean!

Why is it good for health?

Already published in the reputable Journal of Agricultural and Food Chemistry, Research indicates that Trikalinos Avgotaraho is a food of high nutrition value, providing significant amounts of protein, fatty acids and vitamins. It has a healthy lipid profile in terms of omega-3/omega-6 ratio, while the antiplatelet reactivity of its oil indicates a putative antithrombotic potential, which was verified in collaboration with the Greek Pasteur Institute, in animal experimental model.

Usage Tips

Do not cook it. Enjoy it on toasted brioche or any kind of bread. Perfectly accompanies all seafood, legumes, eggs, pasta and rice recipes. It will elevate the butter and raw shellfish appetizers. Alluring when paired with champagne, dry and mineral white wine, vodka and whiskey.

RECIPES

IMAGE GALLERY

CANAPE WITH Trikalinos PSYCHE

| RECIPES

INGREDIENTS (serves 4)trikalinos_syntages_canape

4 crispy rice-bread slice
60 ml of Greek strained yogurt
20 ml of cream cheese
2 pinches of Trikalinos Bottarga Powder
the zest of 1/4 of a lime
20 mustard sprouts
10 thinly sliced spring onion rings
20 pomegranate seeds
15 g of Trikalinos PSYCHE

PREPARATION

Whisk for a couple of minutes the yogurt with the cream cheese, the lime zest and the bottarga powder.

Place two spoonfull of this mixture in the centre of the rice – bread and top with mustard sprouts, spring onion rings, pomegranate and PSYCHE.
Optional: drizzle with Extra virgin Olive Oil.

Trikalinos PSYCHE RISOTTO

| RECIPES

INGREDIENTS (serves 4)

1 ½ cup of carnaroli rice
1 medium scallion, chopped
4-5 cups of vegetable broth (made of celery, carrot, onion, bay leaf, pepper, and olive oil)
1/2 a cup of dry white wine
3 spoonfuls of Olive oil
Salt and black pepper, to season
2 spoonfuls of butter
30g of bottarga powder
20g of Trikalinos PSYCHE
zest of a lime
rucola or mint leaves

PREPARATION

Put all broth’s ingredients together in a medium pot, cover with water and boil for 35 minutes. Lower the heat in minimum and keep it warm.
In a large pan over medium heat, warm up the olive oil. Add the onions and saute for 3 minutes, until wilted. Add the rice and stir for a 2 minutes time and then add the wine and stir for 1 min, until it evaporates. Add ½a cup of the vegetable broth, stirring continuously for 2 min., until it is absorbed. Continue the same procedure for 18 minutes or up to the moment that the rice will be softened but its kernel will be al dente, yet the mixture becomes creamy.
Withdraw the pan from the heat and add the butter, the bottarga powder, salt and pepper, lime zest and stir for 1 minute. Divide the risotto into 4 dishes and garnish each of them with a small kenel of Trikalinos PSYCHE and a couple of rucola/mint leaves.

Optional: you may add 1 spoonful of crème fresh on top of each dish.

ZAFEIRI’S TIP OF THE MONTH

| TIP OF THE MONTH

TRIKALINOS AVGOTARAHO PSYCHE

Allures your palate and stretches back and forth, to return with persistence – like a wave whisper on the shore.…

In Mythology, «Psyche=ΨΥΧΗ» is evidently the human soul, which is purified by passions and misfortunes, and is thus prepared for the enjoyment of true and pure happiness.

Press release

Salad with pineapple and Trikalinos Bottarga

| RECIPES

INGREDIENTS 

Cucumber Cream
1 piece of cucumber with skin, but seedless
100 gr. of yoghurt ( 0-2 % fat ) 10 mint leaves

1 medium pineapple, cut in 1 cm slices
1 teaspoon of bottarga powder
2 tablespoons of olive oil
Salt and pepper

Horseradish Cream
30g . of horseradish
10 sprigs of chives
10 leaves of fresh coriander

1 small handful of mixed green leaf salad (endives, lolo green, purslane, watercress, mustard leaves)
4-5 thin slices of bottarga, for every serving
1 tbsp of olive oil


PREPARATION

In a blender mix the yogurt, mint, cucumber, salt and pepper and place in the fridge to cool.

Dip the slices of pineapple in oil, season with salt and pepper and sauté in the pan. Add the bottarga powder, cut into cubes and place in the fridge, as well .

Grind in a mixer the horseradish along with chives, coriander and a tablespoon of olive oil and place in the fridge.

Mix lightly the salad leaves with a tbsp of each one of the two different creams and place them scattered on a dish. Add sequentially (and with random order ) 4 -5 pineapple dices, 2 tsp. of cucumber cream, 2 tsp. of horseradish cream, the bottarga slices and a few drops of olive oil . Repeat for the remaining 9 portions.

Optional addition: top each dish with 2-3 geranium blossoms.

Bottarga and crab(in its own broth)

| RECIPES

INGREDIENTS 

4 medium sized crabs (fresh or frozen)
4 teaspoons of bottarga powder
1 large onion (finely chopped)
1 tsp of grated ginger
½ of a fennel (finely chopped)
½ a clove of garlic (finely chopped)
1 glass of Malagouzia wine (or Chardonnay)
150 ml of water
2 tbsp of butter
4 tbsp of extra virgin olive oil
zest and juice of ½ of a lime
4 tbsp of mustard sprouts
natural sea salt and freshly ground pepper for seasoning


PREPARATION

Saute the onion in olive oil (in high heat). Once it turns to translucent, add the garlic, ginger, fennel and crab and stir for 2 to 3 minutes. Deglaze with the wine and once the alcohol evaporates, add water, salt and pepper, lower the heat (to medium-low) and cover the pan with a lid.

10 minutes later, remove the crabs from the pot, carve their belly with a knife and keep them warm. Increase the heat, add the butter and stir until it will be incorporated into the sauce, add the juice and zest of the lime. Stir for a minute more and add the bottarga powder. Remove the pot from the heat.

Serve in a bowl, a ladle of sauce, a piece of crab and finish the dish with the mustard sprouts.

ZAFEIRI’S TIP OF THE MONTH

| TIP OF THE MONTH

Discover the secret ingredient of Chefs, that use it to show off the hidden taste on every sweet or savory creation!

The Natural Sea Salt has undergone the fewest possible treatments and contains no additives or improvers . Obtained by gentle procedures through natural solar evaporation of the water in salt pans, allowing crystals to form and to capture unaltered minerals and trace elements.

Natural sea salt has the necessary sodium content, as well as more than 80 minerals and trace elements which are essential to our system in order to properly function.

The daily use:

 • helps considerably in the absorption of nutrients from the small intestinal mucosa,
 • balances blood sugar levels,
 • protects brain cells,
 • has antiallergic activity,
 • protects from muscular system’s cramps,
 • strengthens bones,
 • enhances the libido.

And most importantly, natural sea salt regulates blood pressure and does not cause fluid retention.

It can be used both in cooking, as well as a finishing salt for any dish, as it quickly and evenly dissolves into foods during cooking and melds harmonically with other flavors.

Trikalinos Sea Salt: Elevates the taste!

 

Trikalinos Natural Sea Salt Brownie

| RECIPES

INGREDIENTS 

300 g of bitter chocolate
160 g of butter
4 eggs
300 g of sugar
200 g of flour
1 pinch of Trikalinos Natural Sea Salt


PREPARATION

Turn the oven on 160°C. Put butter and chocolate together in a basin and place over a pot with warm water, to melt. Add the sea salt and gently stir. Whisk the sugar with the eggs, until they become like a thick cream. Use a wooden spoon to gently fold into that cream the chocolate mixture. Pour in the flour and transfer the batter in a greased baking form. Bake it for 25 minutes at 160°C.

Trikalinos SEA SALT

| PRODUCTS

What is this?

Trikalinos SEA SALT is a pure taste crystal salt that is harvested from traditional salt pans along the famous “Salinas” in Etoliko – Mesolonghi Lagoon, in Greece.

What makes Trikalinos SEA SALT so special?

 • Trikalinos SEA SALT is slightly moist yet crunchy.
 • It retains the natural flavors and nutrients of the sea.
 • Is the salt that has suffered the fewest possible treatments and contains no additives, no anti-caking or any improvers.
 • Obtained by gentle procedures through natural solar evaporation of the water in salt pans, that allows crystals to form and to capture unaltered minerals and trace elements.
 • Is the secret ingredient of all Chefs that use it to elevate the taste of their creations.

Enjoy…

It can be used both in cooking, as well as a finishing salt for any dish, as it quickly and evenly dissolves into foods during cooking and melds harmonically with other flavors.

Use

Cooking/ finishing salads, meats, seafood, soups, sauces/ dips, desserts and many more.

PRODUCTS SPECIFICATIONS 

Packaging Weight Shelf life Storage
Plastic Pouch 1kg 36 months In a cool, dry place.
Plastic Pouch 3,5kg 36 months In a cool, dry place.

RECIPES

IMAGE GALLERY

© Trikalinos Co., 50 Ethnarchou Makariou Ave., 172 34 Dafni, Athens, Greece, tel. +30 210 9273660 | Legal Notice | Privacy Policy
designed by OFFICECOM
SSL Certificates